Членство

АЛМАРЕКС ЕООД е член на Българската Асоциация по управленско консултиране (БАУКО), която от 1990 г. е член на Федерацията на европейските консултантски асоциации (FEACO). Членува в Камара на независимите оценители (КНО), Асоциация за енергийни анализи (АЕА), Сдружение „Клуб 9000 и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). От 2004 г. фирмата е консултант към Българо-американската кредитна банка.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com