За чуждестранните инвеститори

АЛМАРЕКС ЕООД оказва комплекс от консултантски услуги, насочени към  чужди юридически и физически лица,които имат интерес да инвестират в различни области в България в следните направления:

  • Регистрация на чуждестранно юридическо лице съгласно българското законодателство;
  • Консултации за действащата данъчна система в страната и данъчни задължения на юридическите лица;
  • Оказване на административно обслужване на сертифицирани чуждестранни инвеститори и оценка на ефекта от прилагането на новия Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ);
  • Консултантски услуги при избор на недвижим имот за закупуване или наемане във връзка с реализиране на инвестиционен проект – проектиране, узаконяване, издаване на разрешения, лицензии и др.;
  • Проучване, анализ и оценка на всички юридически, финансови и икономически аспекти за целесъобразност на планираната инвестиция; статистически данни;
  • Изготвяне на бизнес и инвестиционен проект и осъществяване на цялостен мониторинг при реализацията на проекта;
  • Промоционална дейност: организиране на форуми, семинари, връзки с обществеността, PR кампании;
  • Взаимодействие с органите на местната власт и с неправителствени институции.
  • Други правни и административни услуги, произтичащи от характера и същността на чуждестранната инвестиция.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com