Сертификати

Експертите на фирмата са сертифицирани:

– Сертификати за „Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕФ” (ИСК при УНСС);

– Сертфикати за водещи одитори по ISO2001:9008; (MOODY INTERNATIONAL);

– Сертификати за сертфицирани и ресертифицирани управленски консултанти (IMC, БАУКО);

– Сертификати за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, МСО и търговски предприятия (КНО);

– Сертификати от обучения за енергиен одит на компаниите (TAM-BAS); за разработване на ветрови енергийни проекти (“INGYM&PARTNERS BG  и БЕФ) за  европейски и международни стандарти, съотносими към конкурентноспосбността на МСП (БТПП); за сертифициране на биологично земеделие  (ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE) и др.

Фирмата е сертифициран одитор по Енергийна ефективност към Агенцията по енергийна ефективност.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com