Партньори

Партньори на фирмата са авторитетни организации от страната – Институт за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство (ИСК на УНСС), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Национална мрежа за бизнес развитие (НМБР) към Jobs programme. Фирмата е в партньорски отношения  с „ОББ”  АД и с „Райфайзенбанк”АД.

АЛМАРЕКС ЕООД  тясно си сътрудничи с международни консултантски фирми от Испания, Англия и Австрия.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com