Клиенти

Наши клиенти и партньори са:

 • Централни и местни власти
 • Община София-град, район „Средец”
 • Община Благоевград
 • Община Челопеч
 • Община Трън
 • Община Берковица
 • Община Средец
 • Браншови и неправителствени организации

–    БТПП

–    Сдружение Национална мрежа  за бизнес развитие

–    Национална федерация на  работодателите на инвалиди

 • МПС и големи предприятия, земеделски производители и НПО
  Експертите ни са подготвили повече от 60 успешно финансирани проекти в различни направления.

 

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com