We make your ideas come to life

header-baner

Обучение и презентационни семинари:

• за мениджъри и ръководни специалисти от туризма и производствения сектор;
• за планиране на местното икономическо развитие и оперативна програма за регионално развитие;
• по предприемачество за стартиращ бизнес;

wersdfa

Консултантски услуги по управленско консултиране:

• разработването и изпълнение на международни проекти, финансирани от Европейските фондове, ЕБВР, Световна банка;
• Проекти „зелена индустрия”: Енергиен одит и енергийно обследване на обществени и индустриални сгради, фотоволтаични системи; екологични системи за рециклиране;
• Разработване на проекти по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
• Разработване и внедряване на Системи за управление на качеството по ISO 9001:2000, стандарти за преработвателния сектор HACCP, стандарти за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001;
• Маркетингови проучвания и анализи на продуктови пазари;
• Финансова диагностика, анализ и програми за финансова оздравяване;
• Инвестиционни проекти и стратегии за развитие;