За нас

Дейността на АЛМАРЕКС ЕООД е изцяло свързана с предоставяне на консултантски услуги за български и чуждестранни юридически лица с частно, държавно и общинско участие в капитала, както и частни малки и средни предприятия от приоритетни сектори на икономиката: туризъм, енергетика, земеделие, дървопреработване, хранително-вкусова промишленост и др.

Нашите консултантски услуги имат комплексен характер и включват: подпомагане на клиентите при определяне на техните проблеми, идентифициране на нови възможности на бизнеса им и предлагане на решения за тях; ангажиране при управлението и крайната реализация на проекта с цел постигането на конкурентно предимство, осигуряващо стратегическо пазарно позициониране на фирмата в бъдеще.

Алмарекс

София 1000, Ул. Света София No.8, ет. 2, офис 2

Телефон: +359 2 980 7321
Факс: +359 2 980 7321
Работно време: Пон – Пет, 9:30 – 18:00

e-mail: office@almarex-bg.com